ampacordef 
icono inici
clickedu logo
flechas azules png 6 Torneu

TRILINGÜISME

 

CATALÀ – CASTELLÀ


Els / Les nostres alumnes estudien les diverses assignatures, unes en català i altres en castellà,  obtenint un ple domini de les dues llengües en acabar els seus estudis a 4t d' ESO.

 

ANGLÈS


L'anglès està molt present al llarg de tota l'escolaritat dels nostres nens i les nostres nenes. A P3 i P4 el volum d'utilització de l'anglès és d'un 40%, passant a ser d'un 50% a P5 i primària.

Durant tota l'ESO, a més de l'assignatura d'anglès, s' imparteixen dues assignatures més en llengua anglesa.

 

ALEMANY I FRANCÈS


Des de 1r ESO, els / les nostres alumnes tenen la possibilitat d'escollir una segona  llengua estrangera dins de l'assignatura "Optativa d'idiomes", treballant així quatre llengües diferents durant la seva escolarització.

 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA


Al Sagrat Cor apostem per l' immersió lingüística dels i de les  nostres joves, amb les colònies de fi de curs a 5è i 6è de primària i 1r i 2n de l' ESO, totalment amb llengua anglesa, tant per part del monitoratge com dels / de les  alumnes; per la seva banda 3r d' ESO realitza el desitjat viatge a Anglaterra durant una setmana en la qual conviuen amb famílies angleses.  Tot això fa que s' obtinguin uns  fantàstics resultats tant a nivell humà com a nivell d'aprenentatges.

flechas azules png 6 Torneu