Equipaments

L’equip docent que forma el Col.legi Sagrat Cor treballa unit per a aconseguir uns objectius comuns:


  • Educar els nens i les nenes perquè siguin homes i dones lliures, responsables, amb sentit crític, amb creativitat i iniciativa per tal de contribuir a un món més humà, just i solidari.

  • Fomentar el desig d'aprendre i donar les eines que possibilitin els autoaprenentatges.

  • Aplicar una metodologia adreçada a l'adquisició i fixació d'hàbits durant l’etapa d’educació infantil.

  • Promoure un procés d’ensenyament-aprenentatge on el nen/a es trobi a l'escola com a la prolongació de la seva llar i treballi en un ambient de confiança.

  • Adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge al llarg de les diferents etapes educatives tenint en compte els diferents ritmes d'aprenentatge, així com les característiques individuals de cada nen i cada nena.

Per aquesta raó, els equipaments que formen el nostre centre s'han creat i s'han anat modificant partint dels objectius prèviament explicats i sempre tenint en consideració les necessitats educatives del moment.

Adreça
Sta. Teresa, 9
08850 Gavà (BCN)
93 662 01 30
a8017517@xtec.cat
@sagratcorgava
Horari Secretaria
Matins  8:00h a 13:00h
Tardes  15:00h a 18:00h

Fora d’aquestes franges, caldrà cita prèvia.

Col·legi Sagrat Cor 2024 | LlumWeb ©