Primària

Seguint la línia metodològica d'infantil, l'alumnat de primària també gaudeix d'un aprenentatge manipulatiu on l'anglès segueix molt present com a segona llengua vehicular, ja que el nombre d'hores d'exposició en aquest idioma s'ha anat augmentant progressivament. A l'educació primària, el centre dona molta importància a l'hàbit lector i, per tant, es promouen diferents propostes i concursos relacionats amb la comprensió i expressió lectora. El procés d'aprenentatge també es desenvolupa a través de diferents metodologies i dinàmiques com el treball grupal, els projectes transversals, les proves d'avaluació o la manipulació. Tot aquest camí que recorre l'alumnat es fa des d'una atenció personalitzada i parant atenció als interessos i motivacions dels nens i les nenes, per tal de garantir l'èxit en el seu aprenentatge.

Adreça
Sta. Teresa, 9
08850 Gavà (BCN)
93 662 01 30
a8017517@xtec.cat
@sagratcorgava
Horari Secretaria
Matins  8:00h a 13:00h
Tardes  15:00h a 18:00h

Fora d’aquestes franges, caldrà cita prèvia.

Col·legi Sagrat Cor 2024 | LlumWeb ©