Educació Infantil

A l'etapa d'educació infantil, el que principalment es fa és promoure els hàbits, les rutines i l'autonomia entre els més menuts; ja que l'objectiu principal és que comencin el seu camí educatiu com a persones cada cop més capaces per dur a terme aquest progrés. Per aconseguir això, el centre aposta per un aprenentatge manipulatiu, on els infants tenen un paper actiu en el seu propi aprenentatge, mentres que interactuen entre els iguals i amb els adults de referència. A més, també es posen en pràctiques diferents dinàmiques com racons o ambients, sempre partint dels interessos i les motivacions dels infants. Cal destacar que tot aquest procés es desenvolupa fent servir el català com a principal llengua vehicular, però, també fent servir l'anglès com a segona llengua vehicular, ja que els menuts d'infantil gaudeixen d'un nombre elevat d'hores exposats a aquesta llengua.

Adreça
Sta. Teresa, 9
08850 Gavà (BCN)
93 662 01 30
a8017517@xtec.cat
@sagratcorgava
Horari Secretaria
Matins  8:00h a 13:00h
Tardes  15:00h a 18:00h

Fora d’aquestes franges, caldrà cita prèvia.

Col·legi Sagrat Cor 2024 | LlumWeb ©