Gabinet Psicopedagògic


El meu nom és Nuria Suhevic Bellonch i fa més de 15 anys que tinc el plaer de ser la Psicòloga responsable del Gabinet Psicopedagògic del Col·legi Sagrat Cor.

El psicòleg , en l’àmbit educatiu, avalua i estudia com les persones porten a terme el seu procés d’aprenentatge, el contingut i la forma que l’equip docent de traslladar els coneixements i com els alumnes aprenen de forma significativa a l’aula.

Per altra banda, el psicòleg educatiu orienta i detecta les dificultats d’aprenentatge i emocionals que poden interferir en el procés d’aprenentatge individual i/o grupal.

Sempre es tenen molt en compte les demandes d’orientació i detecció de dificultats, des de Gabinet Psicopedagògic del Centre, tant de l’equip docent com les que venen de les pròpies famílies.

La tasca del Gabinet Psicopedagògic no només implica treballar amb l’alumne, sinó també amb la família, professorat i si és necessari amb altres serveis inclosos en el procés de l’alumne i/o família (EAP, Serveis Socials..)

Adreça
Sta. Teresa, 9
08850 Gavà (BCN)
93 662 01 30
a8017517@xtec.cat
@sagratcorgava
Horari Secretaria
Matins  8:00h a 13:00h
Tardes  15:00h a 18:00h

Fora d’aquestes franges, caldrà cita prèvia.

Col·legi Sagrat Cor 2024 | LlumWeb ©